Chrstian Høgh Hinnerskov Aziz

Christian Aziz er uddannet folkeskolelærer og sprogofficer med arabisk som speciale. Igennem sit civile arbejde har han for Røde Kors og Gladsaxe Kommune siden 2009 arbejdet med børn, unge og voksne af anden etnisk herkomst end dansk. Han har krydset Suezkanalen og rundet Afrikas Horn for både Mærsk og Søværnet flere gange. Han var med på Søværnets første togt for at bekæmpe pirateri i 2008 som aktivt medlem af frømændenes boardinghold og som kulturel vejleder for skibets chef og stabsadmiralen.

 

Sideløbende med sit civile arbejde har han holdt sine militære færdigheder ved lige som reserveofficer og ikke mindst som en yndet foredragsholder, når danske soldater – fra konstabler til højtstående officerer - skal uddannes til at agere hensigtsmæssigt i arabiske og østafrikanske lande.

Aktuelle foredrag

Foredrag

Jeg tilbyder foredrag inden for forskellige emner relateret til Mellemøsten. Indhold, varighed og pris på foredrag varierer fra foredrag til foredrag, da en del af foredragene gennemføres af eksterne samarbejdspartnere. Alle er personer som jeg beundrer meget for deres viden, praksis og personlige gennemslagskraft.

 

Foredragene bevæger sig primært inden for følgende emner:

 

  • Mellemøsten og Nordafrika
  • Ledelse & motivation

 

Men vi er alle åbne for forespørgsler og tilbyder os naturligvis kun, hvis emnet ligger inden for områder vi føler os rustet til.

 

 

Foredragsholdere

Jens Christian Uhrbarand

Jens Christian er grundlægger af Mena.dk og har gennem længere perioder rejst, boet og studeret i Mellemøsten.

Han er uddannet sprogofficer i arabisk, uddannet officer af Livgarden, er cand. soc. i International Sikkerhed og Folkeret, er arabisk-dansk polititolk, er Røde Kors-ansat i Sandholmlejren, er pt. medstifter af det Syriske institut i Danmark og er ikke mindst familiefar bosat i Allerød nord for København.

Dertil kommer en venlig, åben og imødekommende mand med erfaring i at lede og undervise større grupper af mennesker.

 

 

Morten Kvist Carl

Morten har som den første nogensinde gennemført både uddannelsen som frømand og jægersoldat.

Gennem sin ekstremt omfattende militære uddannelse og operative erfaring har han opnået en dyb indsigt i stresshåndtering og ledelse under særdeles udfordrende vilkår.

Morten er yderligere uddannet officer i Hæren og cand. soc. i International Sikkerhed og Folkeret.

 

 

 

MENA.DK

 

www.Mena.dk CVR: 35270124 kontakt@mena.dk Tlf.:(+45) 2880 1613