BRIDGING THE GAP

I en tid hvor grøften mellem Vesten og Mellemøsten graves stadigt dybere, bestræber jeg mig fortsat på at bygge bro mellem kulturer.

- til gavn for den enkelte, til gavn for organisationen, til gavn for international handel og til gavn for udviklingen hen imod fredelig sameksistens på trods af forskellighed.

Jeg finder det er vigtigere nu end nogen sinde at viderebringe mit kendskab til Mellemøstlig kultur og det arbiske sprog.

Jens Christian Uhrbrand

Tværkulturel kommunikationsformidler

underviser, enabler, foredragsholder og tolk

MENA.DK

2 til 10 dages kurser

 

  • Mellem 100 og 700 arabiske gloser, brugbare sætninger, samt arabisk udtale.

 

  • En app med indlærte gloser og udtryk at have ved hånden i det daglige.

 

  • Succes og positiv respons i kommunikationen.

 

  • Op til flere uundværlige aha-erkendelser, samt gode samtale-tricks i ærmet.

 

  • Indsigt i de misforståelser, der kan opstå (og helt sikkert er opstået før dette kursus).

 

  • Historisk dannelse til at forstå, aflæse og imødekomme.

 

  • Kulturel bagrundsviden til hurtig, let og gnidningsfri kommunikation

 

Hvad kan jeg tilbyde dig, dine kolleger eller dine ansatte?

Jeg tilbyder kurser, sprogundervisning, foredrag og det jeg kalder "kulturel enabling". Sekundært tilbyder jeg tolkearbejde. Alle tilbud har til formål at forbedre kommunikationen mellem aktører på tværs af kulturelle og sproglige skel - uanset omstændighederne hvorunder kulturmødet finder sted.

 

 

KULTUREL ENABLER

Den kulturelle enabler er en person som før, under og efter et samarbejde med en mellemøstlig samarbejdspartner fungerer som kulturelt bindeled mellem de to aktører. Enableren taler dansk, engelsk og arabisk, er hjemmevant i både ....

 

 

KURSER

Mellemøstlig kulturforståelse og basale arabiske sprogkunskaber er hjørnestenene i mit arbejde. Formålet med kurserne er at give kursisten sproglige og kulturelle færdigheder, som direkte kan implementeres i mødet med mellemøstlige samarbejdspartnere, kunder eller borgere.

Den enkelte kursist vil efter kurset føle sig rustet til at...

 

Foredrag inden for forskellige emner relateret til Mellemøsten. Indhold, varighed og pris på foredrag varierer fra foredrag til foredrag, da en del ....

 

 

SPROGUNDERVISNING

Længerevarende undervisningsforløb i arabisk sprog planlægges individuelt fra gang til gang. Jeg tilbyder undervisning i flere arabiske dialekter.

 

Har du redskaberne

til hurtig, let og gnidningsfri kommunikation

med arabisktalende personer?

Det er fuldstændig oplagt, at alle ansatte både i danske kommuner, organisationer og virksomheder med aktiviteter i Mellemøsten skal have mulighed for at tilegne sig nogle af de værktøjer, jeg bruger med al selvfølgelighed, når jeg taler med personer af mellemøstlig herkomst.

HVAD SIGER KUNDERNE?

Allan Pilgaard

Politiassistent, Amager Politi

Som ansvarlig for booking af Jens Christian Uhrbrands foredrag af tre timers varighed, er det jo en fornøjelse, når selv de mest hærdede og skeptiske kolleger, til sidst på dagen sidder på tæerne med fingeren i vejret...

 

 

www.Mena.dk CVR: 35270124 kontakt@mena.dk Tlf.:(+45) 2880 1613