Den kulturelle enabler er den mest specialiserede service jeg tilbyder, da den stiller store krav til enablerens sproglige, kulturelle og menneskelige færdigheder.

Med denne service henvender jeg mig både til danske og mellemøstlige aktører.

Den kulturelle enabler skal:

 

  • Forberede værten kulturelt og sprogligt.

 

  • Agere kontaktperson mellem vært og gæst - herunder praktisk planlægning og gennemførelse.

 

  • Bistå vært og gæst i forbindelse med samvær - herunder tolke, forklare, vejlede og smalltalke.

 

  • Være præsentabel og passende klædt på

Hvad er en kulturel enabler?

Den kulturelle enabler er en person som før, under og efter et samarbejde med en mellemøstlig samarbejdspartner fungerer som kulturelt bindeled mellem de to aktører. Enableren taler dansk, engelsk og arabisk, er hjemmevant i både den danske og den mellemøstlige kultur og tager ansvar for at samarbejdet forløber gnidningsløst.

 

Enableren kan udfylde en række forskellige roller afhængigt af situationen, men skal primært ses som en sproglig og kulturel "buffer" i mødet mellem Vestens og Mellemøstens kulturer og sprog. Med denne service henvender jeg mig både til danske og mellemøstlige aktører.

 

Hvad gør enableren?

I mødet mellem forskellige sprog og kulturer vil der altid være risiko for uhensigtsmæssige og potentielt kostbare misforståelser. Manglende forståelse for hvad der er passende og upassende adfærd, kan få en simpel proces til at trække ud eller helt bremse den. Særligt i forretningssammenhænge vil der ofte være stor interesse i at sikre så gnidningsfri og så tydelig en kommunikation som muligt.

Derfor er den kulturelle enabler til stede på sidelinien for at tilsikre positiv kommunikation og for at hjælpe samtalen i den mest hensigtsmæssige retning.

 

 

 

MENA.DK

 

www.Mena.dk CVR: 35270124 kontakt@mena.dk Tlf.:(+45) 2880 1613