Hvad tager kursisten med hjem?

  • Kursisten vil være rustet til at gennemføre basal kommunikation på arabisk.

 

  • En app med indlærte gloser og udtryk at have ved hånden i det daglige.

 

  • Højere produktivitet og glæde i arbejdstiden - grundet en oplevelse af succes og positiv respons i kommunikationen med personer af mellemøstlig herkomst.

 

  • Indsigt i de misforståelser, der kan opstå (og helt sikkert er opstået før dette kursus) i kommunikationen med en person af mellemøstlig herkomst.

 

  • Historisk dannelse til at forstå, aflæse og imødekomme personer fra Mellemøsten.

 

  • Kulturel bagrundsviden til hurtig, let og gnidningsfri kommunikation med arabisktalende personer.

 

  • En mappe med opfølgende repetitionsmateriale.

Kurser

Formålet med kurserne er at give kursisten sproglige og kulturelle færdigheder, som direkte kan implementeres i mødet med mellemøstlige samarbejdspartnere, kunder eller borgere.

 

Den enkelte kursist vil efter kurset føle sig rustet til at gennemføre basal kommunikation på arabisk. Kursisten får værktøjer til at lette samtalen, herunder alt fra konkrete gloser til hjertekære og populære samtaleemner. Og får ligeledes viden nok til undgå unødvendige og ofte kostbare kulturelle misforståelser og fodfejl.Kursisten vil have lettere ved at forstå, aflæse og imødekomme personer fra Mellemøsten.

Med andre ord vil kursisten have den fornødne indsigt til at kunne vise interesse og respekt.

 

Hvem, hvad?

Mellemøstlig kulturforståelse og basale arabiske sprogkunskaber er hjørnestenene i mit arbejde. Uanset hvad dit sproglige udgangspunkt eller ambitionsnivau er kan du deltage i mine kurser.

Kuserne har typisk en varighed på to dage og med op til 20 deltagere.

 

og hvorledes?

Når du som kunde bestiller eksempelvis et kursus vil dine udfordringer og behov anvendes som springbræt til at bestemme form og indhold af kurset. Det betyder at man som kunde får et tilpasset og skræddersyet program med fokus på netop de delelementer som har den højeste prioritet.

 

Undervisningsform

Da mine kurser ikke handler om tørre tal og facts, men om kulturforståelse, sprog og tværkulturel kommunikation mellem mennesker, er det vigtigt for mig at undervisningen afspejles herefter.

Jeg har erfaring med at nyerhvervet viden hænger bedst fast ved et varieret kursusforløb. Jeg mener derfor ikke at vi kun vi bør tale om emnerne, men prøve dem af.

 

Undervisningen gennemføres som en kombination af koncentrerede forelæsninger omhandlende aktuelle/relevante emner, praktiske øvelser og struktureret samtale.

 

 

 

 

 

MENA.DK

 

www.Mena.dk CVR: 35270124 kontakt@mena.dk Tlf.:(+45) 2880 1613